De Grønne

Miljøpartiet De Grønne (MDG) och Grønn Ungdom
Miljøpartiet De Grønne
Miljöpartiets norska systerparti Miljøpartiet De Grønne (MDG) är representerat i Stortinget och har lokalavdelningar (lokallag) över hela Norge. Engagera dig gärna i Oslo MDG eller MDG lokalt i övriga Norge.

Grønn Ungdom
Grønn Ungdom är MDG:s ungdomsförbund och engagerar unga i hela Norge under 26 år. MP Oslos språkrör John sitter också i Grønn Ungdoms arbeidsutvalg (förbundsstyrelse) och hjälper dig gärna som vill bli aktiv. Skicka ett mejl till John på john.jannesson@gronnungdom.no och berätta att du önskar att engagera dig i Grønn Ungdom.